"Taari-aa Jahaan Lahi-aa  Abhimaan Jinee Darshan Paa-i-aa, Jinee Tudhno Dhan Kahi-aa Tin Jam Nayrh Na Aa-i-aa" : Page 248, Sri Guru Granth Sahib Ji